Na enig uitstel treedt de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking. Om onze leden te informeren over de gevolgen van deze wet werken we samen met Hekkelman advocaten aan de blokreeks ‘Omgevingswet en afval’. De nieuwste blog in deze reeks is genaamd: 'Milieuspoor'.

In deze blog gaan we in op het vervallen van het begrip ‘inrichting’. We lichten toe wat dit betekent voor onder andere:
  • Montagebedrijven
  • Kringloopbedrijven en bedrijven voor de reparatie van gebruikte producten
  • Recyclingbedrijven
  • Milieustraten
  • Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s)
  • Afvalstoffenverwerkers
Deze derde blog is er een uit een reeks van vier blogs. In het najaar verschijnt de vierde blog, genaamd: ‘Bruidsschat en omgevingsplan’.
Heb je een vragen over de (gevolgen van de) Omgevingswet binnen de afval- en reinigingsbranche? Neem dan contact op met Merel Copier of Yasemin Demirci.