Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet - vooralsnog beoogd op 1 januari 2023 - verandert ook de wet- en regelgeving die relevant is voor de afval- en reinigingsbranche.

De factsheet ‘Wat zijn de gevolgen van de Omgevingswet voor NVRD-leden’ maakt op hoofdlijnen inzichtelijk wat de gevolgen van Omgevingswet voor de afval- en reinigingsbranche zijn. De factsheet is in samenwerking met onze partner Hekkelman advocaten N.V. tot stand gekomen. In samenwerking met Hekkelman wordt ook gewerkt aan de blogreeks ‘Omgevingswet en afval’, waarin de belangrijkste wijzigingen die de Omgevingswet voor de afval- en reinigingsbranche teweeg brengt, worden besproken. De eerste 2 blogs zijn beschikbaar, blog 3 en 4 volgen binnenkort.

Ga voor meer informatie over de omgevingswet ook naar