Ook besloten verschillende inzamelaars om bezoekers alleen op afspraak toe te laten. Een aantal gemeenten deed dit ook al tijdens de eerste golf. Omdat dit een groot succes bleek, zijn steeds meer gemeenten hiertoe overgestapt. De  positieve ervaringen van bijvoorbeeld de gemeente Zoetermeer hebben we al eerder in het bericht milieustraat op afspraak succes in Zoetermeer gedeeld. Uiteraard is het van belang om inwoners op te roepen een milieustraatbezoek uit te stellen als dat kan om het aantal vervoersbewegingen en het contact tussen mensen te beperken. Deze oproep kunnen gemeenten en inzamelaars verwerken in hun communicatie over de aangepaste openingstijden rond de feestdagen.