Het project Branchestuurinformatie (BSI) is in de eerste grote fase van realisatie en oplevering gekomen. Onze leden kunnen vanaf maart aan de slag met de geautomatiseerde invoer van data.

Binnenkort wordt het woordenboek en de koppeling met de Benchmark Huishoudelijk Afval opgeleverd en in het tweede kwartaal de oplevering van de handreiking voor CSRD. De koppeling met het CBS zal later volgen. We gaan dit jaar van start met de geautomatiseerde invoer van de benchmarkgegevens. Voor wie aan de slag wil gaan met of meer wil weten over de geautomatiseerde invoer van data zijn er in maart twee interessante bijeenkomsten.

Woordenboek gereed
Minicontainer, kliko, vuilcontainer… De woorden doelen op hetzelfde inzamelmiddel, maar worden door elkaar gebruikt bij onze achterban. Lastig als je de taal moet leren; zelfs voor een IT-systeem. Om dit te vergemakkelijken heeft het projectteam BSI een woordenboek (stamdata catalogus) opgesteld, waarin al deze synoniemen dezelfde code hebben gekregen. Zo begrijpt het systeem dat wanneer organisatie A ‘kliko’ aanlevert, zij daarmee hetzelfde bedoelen als organisatie B die het woord ‘minicontainer’ hanteert. Zodoende zijn de leden van de NVRD straks in staat om met elkaar de uniforme taal te delen, terwijl ze binnen hun eigen organisaties hun eigen taal blijven spreken. Software leveranciers in de branche zijn bereid gevonden om het woordenboek op te nemen in de standaard software. Zo wordt het mogelijk om gegevens met elkaar te vergelijken, ook als het woordgebruik net anders is.

Starten met de Benchmark Huishoudelijk Afval
De eerste versie van het woordenboek wordt nu gebruikt voor de ontwikkeling van de standaard koppeling met de Benchmark Huishoudelijk Afval. Dit betekent dat leden straks via hun eigen rapportage de mogelijkheid krijgen om uiteindelijk met ‘één’ druk op de knop (het grootste deel van) de rapportages op te leveren. Technisch is dit naar verwachting in het eerste kwartaal gereed, zodat leden gelijk aan de slag kunnen om de benchmark van dit jaar geautomatiseerd aan te leveren. Hiervoor wordt voor de leden een implementatieprofiel opgesteld.

CBS en CSRD volgen
We zijn daarnaast in een vergaand stadium om dit ook met het CBS in gang te zetten. CBS is enthousiast, maar heeft aangegeven dat het dit jaar te vroeg is voor geautomatiseerde aanlevering van gegevens door gemeenten. Er wordt ingezet op implementatie volgend jaar.

Het deelproject CSRD levert het tweede kwartaal een belangrijk kennisdocument op voor de CSRD. In tegenstelling tot bij de benchmark en de CBS-enquête, waar duidelijk is waarover gerapporteerd moet worden, is dit voor CSRD nog niet het geval. Belangrijk is dat we vanuit BSI ons richten op de kennisdocumenten en uiteindelijk het aanleveren van de technische documentatie voor de uiteindelijke CSRD-rapportages.

Meer weten?
Leden kunnen vanaf dit jaar aan de slag met de geautomatiseerde invoer van gegevens voor de Benchmark Huishoudelijk Afval. Wil je hierover meer weten? Dan zijn er op korte termijn twee speciale bijeenkomsten.

Voor deelnemers aan de benchmark is er op dinsdagmiddag 5 maart van 14:00-15:00 een online Klankbordbijeenkomst waarin het automatisch invoeren van data centraal staat. We willen voor deze bijeenkomst met name ict-specialisten van deelnemende gemeenten en inzamelbedrijven uitnodigen. Interesse om deel te nemen? Stuur een mail naar info@benchmarkafval.nl.

Overige geïnteresseerden zijn van harte welkom op de deelsessie ‘Rapportages in het gemeentelijke afvalbeheer, kan het iets eenvoudiger?’ op het Gemeentelijke Grondstoffencongres van 21 maart. In deze sessie wordt u bijgepraat over Branchestuurinformatie en wat dit kan betekenen voor de benchmark Afval en het invullen van de CBS-enquête.