De afgelopen maanden heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen de ministeries van Justitie & Veiligheid, Infrastructuur & Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de landelijke politie, VA en NVRD over problemen rondom lachgascilinders in de afvalketen. Dit heeft geleid tot een oplossing voor een deel van de problematiek: gemeenten en hun publieke bedrijven mogen lege lachgascilinders opruimen uit de openbare ruimte.

De afgelopen maanden heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen de ministeries van Justitie & Veiligheid, Infrastructuur & Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de landelijke politie, VA en NVRD over problemen rondom lachgascilinders in de afvalketen. Nu is er een deeloplossing gevonden: gemeenten en hun publieke bedrijven mogen lege lachgascilinders opruimen uit de openbare ruimte.

Wanneer afgedankte lachcilinders in de openbare ruimte achtergelaten worden, rechtvaardigt dit de interpretatie dat de cilinder nagenoeg leeg is. Hierdoor kan de cilinder als afval in plaats van drugs gezien worden, waardoor een andere wetgeving van toepassing is. Dit betekent dat gemeenten en hun publieke bedrijven toch de lege lachgascilinders mogen oppakken en opruimen. Als NVRD zijn we erg blij met deze eerste stap.

Met deze eerste positieve stap zijn we nog niet. Er is nog geen oplossing voor het probleem van de vele cilinders die in de andere afvalstromen, waarvan voornamelijk het restafval, terechtkomen. Wanneer deze in de kraakpers en AVI terechtkomen is er grote kans op explosies met alle gevaren van dien. De financiƫle schade loopt inmiddels hoog op. Daarnaast is er het probleem van te weinig verwerkingscapaciteit; steeds meer leden ondervinden problemen met het afvoeren van de cilinders.

We blijven hier vanuit de NVRD en VA druk op uitvoeren. De komende weken vindt er op hoog niveau overleg plaats met de ministeries van Justitie & Veiligheid, Infrastructuur & Waterstaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de landelijke politie, VA en de NVRD. Houd onze site in de gaten voor updates.