De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor matrassen is op 1 januari 2022 in werking getreden. Matrasproducenten en -importeurs moeten sinds het begin van dit jaar een afvalbeheerbijdrage betalen voor matrassen die zij op de Nederlandse markt brengen. Een gedeelte van deze afvalbeheerbijdrage wordt ingezet om de inzamel- en verwerkingskosten van gemeenten te verminderen. Over de wijze waarop aanspraak gemaakt kan worden op de vergoeding van inzamel- en verwerkingskosten, ontvingen gemeenten op 16 december 2021 een brief.  

Om de UPV voor matrassen vorm te geven, is de stichting Matras Recycling Nederland (MRN) opgericht. MRN is verantwoordelijk voor de inning van de afvalbeheerbijdrage en de uitkering van vergoedingen aan onder andere gemeenten. Om aanspraak te maken op een vergoeding, moeten gemeenten zich registreren op de portal van MRN. Dat kan via de website van MRN (www.mrn.nl). Voor 2022 is de vergoeding door MRN vastgesteld op 15% van de kosten van:

  • de container op de milieustraat;
  • de transportkosten van de milieustraat naar de matrasrecycler;
  • de kosten van de matrasrecycler.

MRN en de NVRD voeren overleg over de inrichting van een rekentool die gebruikt kan worden om voornoemde kosten te declareren. Zodra daarover meer bekend is, worden gemeenten geïnformeerd.

Op 18 januari 2022 organiseert MRN samen met onder meer de NVRD een webinar voor gemeenten en gemeentelijke inzamelaars om de nieuwe UPV toe te lichten. Daarnaast is op de website van MRN meer informatie (FAQ) te vinden.