Omdat iedere gemeente eigen terminologie en inzamelsystemen hanteert, zijn we weggebleven bij de afkortingen pmd/pbd en het afbeelden van containers, kliko’s e.d. Uit de pre-test van de campagne blijkt dat dit goed begrepen wordt.Waarom deze campagneMet de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 maakten de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Afvalfonds Verpakkingen nieuwe afspraken over de acceptatie en vergoeding van ingezameld plastic, blik en drankenkartons. Ook is afgesproken om, op verzoek van veel gemeenten, een nieuwe campagne aan te bieden om de gescheiden inzameling van verpakkingen onder de aandacht te brengen.De campagne Recycleklaar is de afgelopen maanden ontwikkeld onder aansturing van de werkgroep communicatie van het Platform Ketenoptimalisatie. In deze werkgroep werkten VNG, NVRD,  Milieu Centraal, ROVA, het ministerie van I&W, Nedvang en Afvalfonds Verpakkingen samen aan de campagne die inwoners op een luchtige manier aanspoort nog meer verpakkingsafval zorgvuldig te scheiden.

Meer informatie en een uitgebreide Toolkit voor gemeenten op: recycleklaar.nl