In veel gemeenten is het budget voor de Zwerfafvalvergoeding 2013-2017 nog niet (volledig) ingezet. Met het bedrag kun je extra maatregelen nemen voor je zwerfafvalbeleid en een schone omgeving. Vraag dit budget tussen 1 april en 1 augustus 2018 aan. In WasteTool kun je zien wat het beschikbare budget voor jouw gemeente is.

Dien je voor 1 augustus geen aanvraag in dan valt het bedrag vrij en wordt het ingezet voor gemeentelijke activiteiten in het kader van de Landelijke Aanpak Zwerfafval. Denk daarbij aan maatwerkondersteuning en collectieve handreikingen ten behoeve van een schone omgeving. De VNG overlegt met de Raamovereenkomstpartijen hoe dit vrijgevallen budget optimaal kan worden besteed.

Klik hier voor meer informatie.