De trainees van het landelijke traineeship Circulaire Economie, georganiseerd door de NVRD, hebben onlangs de resultaten gepresenteerd van hun groepsopdrachten. De dynamische groep trainees heeft van april tot december samengewerkt aan diverse vraagstukken relevant voor de branche. Dit was de kans om hun frisse blik te tonen en te werken in interdisciplinair groepsverband.

Van het verkennen van de (on)mogelijkheden van mobiele milieustraten, tot de aanpak van illegale textielcontainers én het opzetten van luier- en incontinentiemateriaal inzameling, de trainees hebben niet alleen waardevolle kennis opgedaan maar ook essentiële competenties ontwikkeld. Dalwin deelt zijn ervaring, waarbij hij letterlijk uit zijn comfortzone moest stappen: “Ik heb er persoonlijk veel aan gehad, ik ben van nature niet de beste persoon in op mensen afstappen of spreken voor een groep. Deze opdracht heeft mij herhaaldelijk de kans gegeven om juist op die vlakken mezelf uit te kunnen dagen.” Hetzelfde geldt voor Esther: “Bij deze opdracht heb ik vooral veel geleerd over de textielketen in het algemeen, waar ik zelf nog niet eerder mee had gewerkt en dus vrijwel geheel nieuw voor me was. Daarnaast heb ik veel geleerd over het samenwerken in een groep en daarmee specifiek het samenwerken met verschillende bedrijven en hoe je die het beste kan benaderen.” 

Het overwinnen van uitdagingen
Nora en Caspar hebben zich gewijd aan het in kaart brengen van best practices voor de gescheiden inzameling van luier- en incontinentiemateriaal. Ze kwamen voor uitdagingen te staan: “Voor ons was het soms puzzelen om naast onze normale werkzaamheden tijd vrij te maken voor dit project. Dit vroeg vooraf om duidelijke afstemming, bijvoorbeeld door een structureel overlegmoment in te plannen, en ging achteraf eigenlijk heel soepel.” Ook kregen ze in het project te maken met het verwerken van heel veel informatie. Het was een uitdaging om alle bestaande en nieuwe informatie te doorgronden en om te zetten in een bruikbaar eindproduct. Dankzij heldere communicatie, goed samenwerken en een duidelijke taakverdeling slaagden ze erin een doordacht stappenplan te presenteren voor gemeenten en inzamelaars. Nora en Caspar: “Het aangaan van uitdagingen en de vaardigheden die wij daarmee hebben opgedaan, nemen we graag mee naar de toekomst”.  

Adviezen voor de toekomst
De trainees hebben op 7 december hun adviezen gepresenteerd aan de NVRD leden. Jessey en Mathijs gaven aan dat het belangrijk is om je niet alleen te concentreren op numerieke waarden en hoeveelheden, maar ook om dieper in te gaan op de substantiële voordelen van mobiele milieustraten. Dit kan worden bereikt door een eerste stap te zetten om met verschillende partijen, zoals bezoekers, inwoners en verenigingen, in gesprek te gaan en goed hiernaar te luisteren.  

Esther, Dalwin en Ties hebben een stappenplan opgesteld, dat gemeenten en publieke bedrijven kunnen gebruiken bij de aanpak van illegale textielcontainers. Ook zijn er standaardbrieven opgesteld die de gemeenten en publieke bedrijven kunnen gebruiken in de communicatie. Ze hebben een duidelijk advies aan de NVRD: zorg dat het stappenplan wordt opgenomen in het handboek ‘Regie op de textielketen’ waardoor gemeenten op een eenvoudige manier de informatie kunnen vinden. Zij hopen dat ze met hun uitkomsten de gemeenten en publieke bedrijven kunnen ontlasten in het handhaven op illegale textielcontainers, door ze op een makkelijke manier in te lichten over verschillende manieren waarop een gemeente kan handhaven. 

Voordelen van samenwerking én preventie 
Caspar en Nora zien voordelen in het bundelen van de krachten binnen de vereniging: “Om tot een doorbraak te komen geloven wij dat naast de inzet van een UPV, de NVRD-leden hun welwillendheid tot gescheiden inzameling van luier- en incontinentiemateriaal op papier moeten zetten om het te bekrachtigen. Het tekenen van een gezamenlijke intentieverklaring door NVRD-leden kan ervoor zorgen dat verwerkers meer zekerheid hebben over de aanvoer bij het maken van investeringen en dat duidelijk wordt om welke hoeveelheden het gaat.” Ze benadrukken de noodzaak van preventie, zoals het stimuleren van wasbare luiers d.m.v. subsidie en het promoten van tijdige zindelijkheid. Aldus Nora en Caspar: “Afvalpreventie wordt een belangrijke stap de komende jaren en daarom moeten gemeenten en afvalinzamelaars dit als kerntaak gaan zien. Afval voorkomen is immers de eerste (en de beste) stap richting een circulaire economie!” 

2024 in zicht
Al met al was de groepsopdracht een positieve ervaring. De trainees hebben niet alleen waardevolle kennis vergaard voor de branche maar blijvende vaardigheden ontwikkeld die ze met enthousiasme meenemen naar de toekomst. Met deze ervaringen in het achterhoofd kijken we uit naar de start van de volgende groepsopdrachten. De tweede lichting trainees gaat zich in het voorjaar van 2024 buigen over nieuwe uitdagende vraagstukken.