Slecht op een paar onderdelen wordt afgeweken van het standaard document van de NVRD. Zo wordt een standaard garantietermijn van 10 in plaats van 5 jaar gehanteerd. Inschrijvers die meer garantie bieden, wordt daarvoor op basis van de gunningscriteria beloond. Ook maakt het huis aan huis uitzetten van de minicontainers onderdeel uit van de aanbesteding.

OverzichtelijkSimon de Roo, inkoper bij de gemeente Rotterdam, geeft aan goed met het standaard document van de NVRD te kunnen werken. “Het was fijn dat we gebruik konden maken van een overzichtelijk document met relevante eisen. Ook prettig dat er een inschrijfstaat is met een formule waarin circulariteit meegenomen is en die afgestemd is met de markt.

Over de circulaire ambities van gemeente Rotterdam merkt Ab Hoogesteger, inkoper bij de gemeente Rotterdam, het volgende op: “In Rotterdam gaan we zó met producten en grondstoffen om dat we voor zo min mogelijk afval en schadelijke uitstoot zorgen. Met elkaar moeten we betere producten gaan gebruiken, met een langere levensduur, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van ‘afval’. We willen dat afval op den duur niet meer bestaat! Rotterdam heeft de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Daarom willen we nu al als gemeente onze producten waar dat kan circulair inkopen en aanbesteden.

PublicatieDe aanbesteding voor circulaire minicontainers is op 21 februari 2019 gepubliceerd op Negometrix. Klik hier om naar de aanbesteding te gaan. De NVRD houdt contact met de gemeente Rotterdam over het verloop van de aanbesteding. Aan de hand van de ervaringen van gemeente Rotterdam zullen de standaard aanbestedingsstukken indien nodig worden geüpdatet.