De stukken bestaan uit een inleiding, selectiecriteria, programma van eisen, gunningscriteria en zijn te vinden op Tendernet en Negometrix. Tijdens een tweede Marktdag op 5 maart bestaat de gelegenheid om vragen te stellen over de stukken en wordt een aantal zaken voorgelegd aan de aanwezige marktpartijen. Voor deze Marktdag zijn de eerder betrokken partijen uitgenodigd. Andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Evelien Mertens (mertens@nvrd.nl).

Na deze Marktdag worden de stukken definitief gemaakt en zullen verschillende afvalbedrijven en gemeenten eigen aanbestedingen in de markt zetten waarbij gebruik gemaakt wordt van deze stukken. Ook partijen die nu niet in de werkgroep zitten mogen gebruik maken van deze voorbeeld aanbestedingsstukken. Dit project is onderdeel van het grotere programma ‘Wij maken werk van circulair’ waarmee de NVRD samen met de leden de circulaire economie een boost wil geven.