Maandag 22 november heeft het Ministerie van I&W het concept gepubliceerd van het ‘Besluit uitgebreide producentenverantwoordelijkheid textiel’ (Besluit UPV textiel). Dit besluit moet de producentenverantwoordelijkheid voor textiel gaan regelen vanaf 2023.

In het besluit zijn ambitieuze doelstellingen opgenomen voor het hergebruik en de recycling van textiel dat in Nederland op de markt wordt gebracht. De doelstellingen lopen op van 50% hergebruik en recycling in 2025 naar 75% in 2030. Voor producthergebruik en hoogwaardige recycling (vezel-tot-vezel recycling) zijn afzonderlijke subdoelstellingen opgenomen. Deze doelstellingen waren al aangekondigd in de eerder dit jaar gepubliceerde voortgangsrapportage van het beleidsprogramma circulair textiel.

In de toelichting bij het besluit wordt ingegaan op de verhouding tot de gemeentelijke zorgplicht voor huishoudelijke afval en de wettelijke plicht van gemeenten om vanaf 2025 ook textiel gescheiden in te zamelen. Hierover wordt gezegd dat het logisch is dat producenten afspraken maken met gemeenten over een passende vergoeding voor de gescheiden inzameling van textiel. De NVRD heeft hierover al contact gelegd met de betrokken bracheorganisaties Modint en INretail.

Tot en met 2 januari 2022 kan iedereen reageren op het concept besluit. Het besluit en het reactieformulier zijn te vinden op https://www.internetconsultatie.nl/upv_textiel.

De reactie vanuit de NVRD op het concept besluit zal worden voorbereid door de nieuw gevormde Expertgroep Textiel. Het eerder gepubliceerde Manifest Textiel  zal daarbij leidend zijn. Leden die zelf ook willen reageren op de consultatie kunnen hier uiteraard ook naar verwijzen.