Ook de grofvuil haalservice werd vaker gebeld: 35% van de gemeenten zag een forse toename. Dit kon niet voorkomen dat ook het aantal bijplaatsingen als gevolg van Corona flink toenam: 42% van de gemeenten constateerde een grote toename, 29% een kleine toename, 20% van de gemeenten (vooral de landelijke gemeenten) zag geen effect. 

De financiële effecten van Corona zijn ook uitgevraagd in de benchmark. De verwerkingskosten van grof huishoudelijk afval namen met gemiddeld 14% toe, de inzamelkosten van fijn restafval met 5% en de personele kosten van de milieustraat met 12%. Dit zijn de voorlopige uitkomsten van de benchmark huishoudelijk afval. De definitieve uitkomsten worden oktober 2021 gepubliceerd.

Bekijk hier de visuele weergave van de corona uitvraag.