Het betreft hier de volgende kosten:- Extra inzet van personeel (bijvoorbeeld op milieustraten of vervanging vrijwilligers)- Verschuiving van bedrijfsafval naar huishoudelijk afval wat meer restafval, PMD en GFT geeft- Inhuur van extra auto’s en vervoerskosten personeel naar de inzamelwijk- Extra beschermingsmiddelen- Opslag-/verwerkings- en afzetkosten van bijvoorbeeld textiel, harde plastics- Toename van dumpingen en illegale stort etc.

Hierover heeft de NVRD input geleverd aan de VNG die dit in hun totale overzicht van de financiële gevolgen heeft opgenomen. Helaas is er op dit moment nog geen overeenstemming over de extra kosten voor afvalinzameling. Dit is te vinden via deze link: https://vng.nl/sites/default/files/2020-09/overzicht-stavaza-corona-compensatie-gemeenten-versie-2-september-2020.pdf. Meer achtergrondinformatie is te vinden via: https://vng.nl/artikelen/werkgroep-en-inzicht-in-financiele-verhoudingen. Eventuele opmerkingen en of vragen kunnen gemeld worden bij het meldpunt@nvrd.nl. Dan zorgt de NVRD dat deze bij VNG terecht komen.