Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven en houdt in dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Op deze manier biedt het systeem een prijsprikkel om restafval te verminderen en afval te scheiden

Klik hier voor het CPB-rapport: https://www.cpb.nl/diftar-nederland-verschillen-tussen-oost-en-west