De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn aangesloten. Het team signaleert de risico’s en moeilijkheden die het virus met zich meebrengt voor inzameldiensten, sorteerders, overslagstations en recyclers en maakt deze beheersbaar door het opstellen van scenario’s en draaiboeken. Op die manier kunnen de partijen in de afvalketen bij calamiteiten snel handelen

Snelle signalering en onderlinge afstemming De organisaties die onderdeel uitmaken van het crisisteam, staan in direct contact met gemeenten, inzamelaars, sorteerders en recyclers. Door hen worden alle onderdelen in de afval- en recyclingketen gemonitord en kan bij verstoring snelle landelijke afstemming plaatsvinden. Zo is het crisisteam hiermee in staat knelpunten in de keten te signaleren en aan te pakken. NVRD meldpuntGemeenten of bedrijven in de keten die vragen hebben aangaande het ophalen en verwerken van afval in hun omgeving, kunnen zich wenden tot meldpunt@nvrd.nl