Twee jaar geleden vormden we een CSRD*-werkgroep met zowel CSRD-plichtige leden als leden die zich op vrijwillige basis met deze rapportage willen bezighouden. Achter de schermen is er een hoop gaande op dit dossier: we praten je graag even bij!

Ons deelprojectteam focust op twee belangrijke aspecten in het kader van BSI. Ten eerste kijken we naar de data waarover moet worden gerapporteerd en hoe we deze informatie op de juiste manier kunnen aanleveren aan de ESAP (European Single Access Point). Aan de andere kant bereidt ons projectteam onze branche voor op de implementatie van CSRD.

Momenteel zijn we druk bezig met beide onderdelen van het project. We hebben de duurzaamheidsthema’s van ESRS (European Sustainability Reporting Standards) die relevant zijn voor onze branche ge├»dentificeerd en voorzien van context die specifiek is voor onze branche, waar dat nodig is.

Daarnaast hebben we met het projectteam bijna een kennisdocument over dubbele materialiteitsanalyse (DMA) afgerond. Dit wordt in februari gedeeld met alle NVRD-leden. Dit document van de NVRD fungeert als een praktisch handvat voor het uitvoeren van een DMA voor onze leden. Het is relevant voor degenen die verplicht zijn om aan de CSRD te voldoen, evenals voor de leden die op vrijwillige basis aan de slag willen. Het hoofddoel van dit kennisdocument is om onze leden die onder CSRD vallen te ondersteunen bij het nakomen van de verplichtingen met betrekking tot de dubbele materialiteitsanalyse.

*De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportages. Op basis van deze richtlijn moeten organisaties rapporteren over hun impact op mens en milieu. Lees hier meer over in ons dossier CSRD.