Op donderdag 10 november is met een flinke meerderheid de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen in het Europees Parlement. De CSRD is een nieuwe richtlijn voor een verplichte duurzaamheidsrapportage, op basis waarvan organisaties moeten rapporteren over hun impact op mens en milieu.

Momenteel rapporteren de meeste organisaties slechts beperkt over hun impact. Wanneer zij dit al doen, worden vaak alleen de hoogtepunten uitgelicht. Dit zorgt voor een versnipperd en vertekend beeld en maakt het lastig bedrijven met elkaar te vergelijken op het gebied van duurzaamheid. De CSRD verplicht organisaties om op dezelfde wijze te rapporteren.  Deze duurzaamheidsrapportage zal een vast onderdeel worden van het jaarverslag. Dit betekent dat het succes van een onderneming niet langer alleen gedefinieerd wordt op basis van financiële resultaten, maar ook op basis van de impact op mens en milieu. Wat betekent dit voor NVRD leden? De CSRD is van toepassing op grote organisaties (BV’s en NV’s) die voldoen aan twee van de volgende drie criteria:

  • meer dan 250 medewerkers
  • meer dan 40 miljoen omzet
  • meer dan 20 miljoen balanstotaal

De CSRD is daarmee ook van toepassing op een aantal NVRD leden. Het eerste jaar waarover gerapporteerd dient te worden is 2025.  Binnen de NVRD zijn een aantal trajecten opgestart om ervoor te zorgen dat onze branche hier tijdig op is voorbereid. Eerder dit jaar is het BrancheStuurInformatie (BSI) project van start gegaan, waarbij gewerkt wordt aan een ICT-systeem die rapportages – waaronder de CSRD – zal vereenvoudigen. Ook is er contact gelegd met de leden voor wie de CSRD verplicht gaat zijn.  Wil je met jouw organisatie vrijwillig met CSRD aan de slag? Of heb je vragen over de CSRD (of BSI)? Neem dan contact op met Gerjan den Hertog