Vandaag, op Black Friday, presenteert D66 haar ‘Initiatiefnota Kleding’. In deze nota zet de politieke partij haar ‘nieuwe ontwerp voor de kledingindustrie’ uiteen. Aan de hand van 16 voorstellen wil de partij bewegen van consumptiecultuur naar circulaire textielketen.

Dat D66 het plan op Black Friday presenteert, is geen toeval. Kiki Hagen, Tweede Kamerlid D66, is de drijvende kracht achter de initiatiefnota. Zij noemde Black Friday een 'gitzwarte dag' waarop stunt-aanbiedingen consumenten moeten verleiden nog meer te kopen. En dat terwijl de berg met afgedankte kleding alleen maar groeit.

Circulariteit echt aanmoedigen Wij zijn blij te zien dat D66 de handschoen in dit dossier stevig oppakt. In de ambitieuze nota is onder andere terug te lezen dat de partij voorstelt de Uitgebreide Producentenverantwoordelijkheid (UPV) te gebruiken om circulariteit écht aan te moedigen. Producenten dienen, zo stelt D66, kostendekkende tarieven te betalen om hoogwaardig inzamelen en recyclen mogelijk te maken. Om tarieven kostendekkend te maken, moeten kosten voor herstel, de meest hoogwaardige recycling, innovatie in nieuw recycle tarieven en kosten van textiel dat nog steeds in het restafval belandt worden meegenomen. Dit scherpt Hagen verder aan door toe te voegen dat bedrijven met de hoogste duurzame inspanningen, de laagste tarieven krijgen. 

Ook ziet D66 een actievere rol voor niet alleen de Rijksoverheid, maar ook andere ketenspelers, waaronder gemeenten. Dit juichen wij van harte toe: gemeenten spelen een cruciale rol in de inzameling van textiel en verdienen samen met andere ketenspelers meer invloed en zeggenschap zodat UPV-geld op de juiste wijze wordt besteed.

De negatieve impact van textiel op de aarde is op diverse vlakken enorm: van waterverbruik en watervervuiling tot CO²-uitstoot. Wij maken ons dan al lang hard voor een circulaire textielketen. Om dit te bereiken hebben we concrete voorstellen zoals terug te lezen in de nota hard nodig. Alleen zo maken we van ambitie de realiteit. Het gehele stuk is hier te lezen.