De NVRD erkent de noodzaak van een nieuw en slimmer belastingstelsel. Daarom steunen en ondertekenen wij deze oproep. Een belangrijk aandachtspunt hierbij blijft dat hogere belastingen op vervuiling niet direct mogen worden afgewend op de burger. Het principe van de vervuiler betaalt, werkt enkel als ook daadwerkelijk de vervuiler betaalt.

Wij denken graag mee met het nieuwe kabinet over hoe we het belastingstelsel zo kunnen inrichten dat het enerzijds de circulaire economie faciliteert en de vervuiler laat betalen en anderzijds de hogere kosten voor vervuiling niet direct bij de burgers worden neergelegd. Ook de oproep om vitale beroepen door een ander stelsel beter te waarderen komt als geroepen. “Een fundamentele herziening is noodzakelijk om echt werk te maken van een circulaire grondstoffeneconomie. Met alleen afval scheiden komen we er niet. Bovendien behoort Nederland daarin al tot de wereldtop. We moeten bij het begin beginnen: echt duurzamere producten, ontworpen voor hergebruik en hoogwaardige recycling,” aldus directeur Wendy de Wild.

NVRDDe NVRD verenigt de Nederlandse gemeenten en hun publieke bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer en het beheer van de openbare ruimte. De NVRD ondersteunt hen bij het bereiken van hun doelstellingen en brengt professionals bij elkaar.

Meer informatie over de oproep: https://www.mvonederland.nl/slimbelastingstelsel/