Vijftien deelnemers gaan (inter)actief met elkaar in gesprek over textiel tijdens de VANG Academie Textiel. In vier dagen word je bijgepraat over alle relevante onderwerpen die binnen dit dossier spelen.

Tijdens de VANG academie word je in vier dagen bijgepraat over alle relevante onderwerpen op het gebied van textielinzameling en -verwerking. Van preventie, inzamelmiddelen, kwaliteit, communicatie, gedrag en handhaving tot sortering en aanbestedingen. Gelijktijdig ga je actief aan de slag met een plan van aanpak voor verbetering van de textielinzameling en verwerking binnen de eigen gemeente of publieke bedrijf. RWS en NVRD ondersteunen je bij de uitvoering van dat plan van aanpak, terwijl je ook kunt leren van de ervaringen van andere deelnemers.

De academiedagen vinden plaats op 9 april (inclusief excursie), 14 mei, 18 juni en 12 november.

Je kunt je voor de VANG Academie Textiel vanaf nu aanmelden.
Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers.