Blauwe Diesel De ZRD heeft bij haar milieustraten een inzamelpunt voor (frituur-)vetten en oliën. Particulieren kunnen dit afval kosteloos inleveren. De afgewerkte plantaardige oliën komen uiteindelijk bij de raffinaderij van het Finse bedrijf Neste terecht. Hier wordt het afval omgezet tot de fossielvrije dieselbrandstof Blauwe Diesel.

De ZRD tankt met haar huisvuilwagens en personenwagens Blauwe Diesel B50 aan de pomp. Blauwe Diesel B50 is een mix van 50% Blauwe Diesel en 50% conventionele diesel. Hiermee behaalt de ZRD een CO₂-reductie van 45% ten opzichte van reguliere diesel. Uitgaande van het huidige verbruik, levert dit voor het jaar 2018 een CO₂-besparing van 107.550 kg op. Een bijkomend voordeel is dat ook de uitstoot van roet en fijnstof met 16,5% afneemt.

De ZRD neemt het voortouw wat duurzaam ondernemen betreft. Directeur Paul Marinissen: “Binnen onze bedrijfsvoering zoeken we continu naar mogelijkheden om te verduurzamen. We vinden het belangrijk om bij te dragen aan het duurzaamheidsbeleid van de Zeeuwse gemeenten. Het rijden op Blauwe Diesel is voor ons een goede manier om CO₂ te besparen. Het Rijksbeleid ‘van afval naar grondstof’ geven we concreet vorm.” De ZRD heeft als doel het volledige wagenpark op Blauwe Diesel te laten rijden. De organisatie werkt hiermee toe naar een circulaire economie.