Het is de bedoeling de aanbestedingsstukken te herzien en up to date te houden aan de hand van de ervaringen van de NVRD leden die daarvan gebruik maken. Maakt uw organisatie gebruik van de aanbestedingsstukken, dan hoort de NVRD dat graag. U kunt daarover contact opnemen met Evelien Mertens (mertens@nvrd.nl / 06 – 50849991).