Nieuw dit jaar bij de NVRD-Benchmark Huishoudelijk Afval zijn de excursies. Deze stellen deelnemers in staat om een goed beeld te krijgen van het proces nadat het afval is ingezameld. Hiermee dragen we bij aan de samenwerking in de keten.

In de zomer waren we op bezoek bij Reshare (textiel) en De Groene Energiefabriek Meerlanden (GFT). Maandag 12 september was het de beurt aan de nascheidingsinstallatie van Sortiva (PMD). Na een korte presentatie verzorgde Danny Lamme een interessante rondleiding door de sorteerhal waar het PMD uit het restafval wordt gehaald. Van al het PMD dat vermengd met het restafval is ingezameld, wordt uiteindelijk ongeveer 80% van het restafval gescheiden. Het PMD-afval dat de sorteerhal verlaat wordt in de kunststof-sorteerinstallatie in Friesland verder op DKR-kwaliteit gebracht.Met behulp van de NVRD-Benchmark Huishoudelijk Afval brengt een groot aantal gemeenten en inzamelaars jaarlijks hun prestaties in kaart op het gebied van hun afvalinzameling. Door deze data met elkaar te vergelijken en elkaars aanpak te bespreken ontstaan er nieuwe inzichten en kansen.