In het item werd ook de indruk gewekt dat gemeenten altijd beter kunnen overstappen op nascheiding. Deze conclusie behoeft nuancering. Wanneer het gaat om het succes van nascheiding, gaat het vaak (en zo ook in de uitzending van KASSA) om de kunststof fractie. Vaak wordt voorbij gegaan aan het feit dat voor een optimaal resultaat bijvoorbeeld glas, papier, gft en textiel aan de bron gescheiden moeten worden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ophalen van alle afval, of liever van alle grondstoffen, op een manier die het opnieuw gebruiken van de grondstoffen niet in de weg staat. Het is niet voor niets dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het beleid rond de inzameling. Lokale verschillen maken verschillende systemen tot het meest geschikt.

Om goed te kunnen kijken welke combinatie van welke systemen effect hebben, is de analyse-website van de benchmark huishoudelijk afval een zeer goed instrument. U kunt deze vinden op http://bmha.nl Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met het bureau van de NVRD voor vragen.