Op de website van Week van de AfvalHelden zijn verschillende kleurplaten te downloaden. Deze zijn vrij te verspreiden in het eigen verzorgingsgebied; geef ze bijvoorbeeld een week eerder mee aan inzamelaars om te verspreiden tijdens hun ronde. Inwoners kunnen hun waardering voor de AfvalHelden tonen door deze kleurplaat voor het raam te hangen tijdens de genoemde week. De inzamelaars krijgen daarme een leuke kleurrijke verrassing op hun route. 

Aanvullende communicatiemiddelenNaast kleurplaten zijn er ook andere communicatiemiddelen te vinden op de website van de Week van de AfvalHelden. Zo zijn er posters, stickers en logo’s beschikbaar. Deze middelen zijn vrij te gebruiken om de Week onder de aandacht te brengen. De toolbox wordt de komende weken steeds aangevuld.

VakdagNaar aanleiding van de feedback van onze leden, waarbij de voorkeur uitgaat naar wachten tot we weer fysiek bij elkaar kunnen komen, hebben wij besloten om de Vakdag op 3 maart 2021 uit te stellen.

www.weekvandeafvalhelden.nl