Gisteren publiceerde de VBDO een internationaal onderzoek met de conclusie dat grote consumentenmerken en wereldwijze supermarktketens zoals Ahold Delhaize, Tesco en Carrefour onvoldoende hun verantwoordelijkheid nemen om plastic verpakkingsafval te verminderen.

Hun conclusie herkent de NVRD: merken richten zich in hun activiteiten vooral op de afvalfase (hoe ruimen we het op) en niet op het voorkomen van plastic verpakkingsafval. Dat leidt tot veel inspanningen om de inzameling, scheiding en recycling te verbeteren. In plaats daarvan is er grote noodzaak aan bronbeleid te doen. Het rapport voorspelt dat als deze grote merken hun gedrag niet verbeteren, er in 2040 bijna 700 miljoen ton plastic vervuiling op aarde zal zijn. In 1950 stellen de onderzoekers dat er sprake was van 2 miljoen ton, in 2017 348 miljoen ton. De onderzoekers stellen dat 98% van het plastic in hun studie vervaardigd wordt van fossiele brandstoffen, en dat in 2019 wereldwijd slechts 9% werd gerecycled. De organisatie Client Earth identificeerde in het VBDO webinar rondom de publicatie de top drie vervuilende merken: Unilever en Coca-Cola zouden in Bangladesh voor de meeste vervuiling zorgen, Nestle op de Maladiven en Danone in Indonesië.

'Van de vijf grootste vervuilers van de afgelopen vijf jaar, zijn er drie door ons onderzocht. We zien onder andere dat deze partijen brede doelstellingen hanteren, maar geen fundamentele bijdrage leveren aan het oplossen van dit probleem,' verklaart van Kuijk, projectmanager van het onderzoek. 'We zijn van mening dat verdere samenwerking en innovatie noodzakelijk is. Ook moeten investeerders een actievere rol spelen, door druk te zetten op deze bedrijven voor verbetering en meer focus op reductie. Dat start met het eisen van meer transparantie. Ofwel het stellen van specifieke doelstellingen en het rapporteren van voortgang hierop. Wellicht kunnen we het tij dan nog keren.'

Meer informatie op:Het rapport van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) vindt u hier.