De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijft erbij dat statiegeldblikjes vanaf 1 januari 2023 ingezameld moeten worden, ondanks bezwaren van onder meer supermarkten. Stichting Afvalfonds Verpakkingen (SAV) meldde onlangs dat ze drie maanden extra nodig heeft om het systeem in orde te krijgen, maar ILT is het daar niet mee eens en legt de betrokken partijen een dwangsom van 28 miljoen euro op.

De ILT gaat handhaven, omdat de inspectie ervoor wil zorgen dat de wet wordt nageleefd. In de wet is vastgelegd dat statiegeldblikjes vanaf het nieuwe jaar ingezameld moeten kunnen worden bij onder meer supermarkten en tankstations, maar de SAV zegt dat pas vanaf 1 april 2023 te kunnen doen. Omdat het bedrijfsleven zegt niet aan de wettelijke deadline te kunnen voldoen, legt de ILT de betrokken partijen een dwangsom op. Het totale bedrag aan dwangsommen voor de betrokken partijen bedraagt ruim 28 miljoen euro. Als de overtreding na het bereiken van het maximale dwangsombedrag nog steeds wordt begaan, zal de inspectie een nieuwe dwangsom opleggen.

De inspectie vindt de maatregel redelijk, omdat de betrokken partijen ruim van tevoren zijn ingelicht over de deadline. "Het lijkt volgens de sector onmogelijk om die datum te halen, maar dat zien we echt anders. Het is voor de samenleving belangrijk dat blikjes nu ook gerecycled worden, zodat we zwerfvuil tegengaan en samen werken aan de circulaire economie", zegt Karin Visser, directeur toezicht en opsporing bij ILT. Op blikjes komt 0,15 euro statiegeld zodra het systeem ingaat. Met de maatregel wil het kabinet het aandeel blik in zwerfafval sterk verminderen.