In dit kennisdocument vind je antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kun je zwerfafval van plastic bekers op je evenement voorkomen of verminderen met 95%?
  • Wat is een afvalvrij bekersysteem en hoe organiseer je dit?
  • Wat zijn de speerpunten bij het creëren van draagvlak en samenwerking?
  • Hoe maak je hiervoor beleid?
  • Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
  • Welke financieringsmogelijkheiden zijn er?
  • Welke partijen kunnen je helpen?

Verder worden er drie praktijkvoorbeelden besproken: Leidens Ontzet, Festival Awakenings en Koningsdag Oudewater.