De Textiel Race is een nieuw project van de bedenkers van de E-Waste Race, waar al meer dan 800 scholen aan hebben meegedaan. In de maand november zijn negen scholen uit de gemeente Amsterdam en tien scholen uit de regio Noord-Veluwe aan de slag gegaan met de Textiel Race. Dit project over circulair textiel was een doorslaand succes volgens Curitas, de gemeente Amsterdam en de gemeenten uit Noord-Veluwe. De scholen hebben in totaal ruim 37.000 kg textiel ingezameld voor recycling en hergebruik. Het ingezamelde textiel was allemaal van een hoogwaardige kwaliteit en kan dus goed gerecycled of hergebruikt worden. 

Ook hebben de leerlingen bijna 900 reparaties aan kapotte kledingstukken uitgevoerd. Partners van de Textiel Race, textiel bedrijven en inzamelaars, hebben de scholen hiermee geholpen. De organisatie en partners van de Textiel Race kijken terug op een geslaagde race. Ook zijn docenten, ouders en leerlingen enthousiast over het project. Men heeft een goede bijdrage geleverd aan de fysieke inzamelresultaten en aan de bewustwording op het gebied van circulair textiel.