De eerste zes geslaagde cursisten waren afkomstig uit de gemeenten Renkum, Oss en Zwartewaterland en van AVRI, afvalverwerker en openbare ruimtebeheerder in Rivierenland. Tijdens de opleiding hebben de deelnemers de ontwikkelingen in de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving van hun werk verkend. Gemeenten en beheerders van openbare ruimte en afvalverwerking hebben complexe relaties over en weer, onder meer als eigenaar en opdrachtgever. Ben je je altijd bewust van al die rollen en van alle contacten en contracten die er over en weer bestaan, ambtelijk, maar ook politiek-bestuurlijk? Wat voor soort contracten kun je onder welke omstandigheden het beste sluiten? Heb je voldoende zicht op het krachtenveld waarin je moet opereren? De deelnemers hebben geleerd hier beter zicht op te krijgen en zijn bovendien getraind in effectief handelen (persoonlijk leiderschap) in de situaties waarin ze vanuit hun werk in terecht kunnen komen. HAN- docenten die hieraan een bijdrage hebben geleverd zijn Brigitte Faber, Jeroen Duyser (beiden Faculteit Economie en Management) en Frans de Vijlder (Kenniscentrum Publieke Zaak). Daarnaast waren er bijdragen van gastdocenten Martijn van Duuren en Walter van Kessel. De deelnemers moesten tijdens de opleiding bovendien werken aan een opdracht uit hun eigen praktijk, een relevant vraagstuk waarvoor een oplossing moet komen. Deze praktijkopdrachten werden begeleid door STOUT-groep adviseurs Hank Velthuis en Bart van Dijk. Later dit jaar gaat een tweede groep van start.