Als we even teruggaan in de tijd zien we dat de afgelopen decennia door Nederland Schoon en met verschillende landelijke stimuleringsprogramma’s is getracht het tij te keren. Al in de Convenanten Verpakkingen van hetbegin van deze eeuw waren ambitieuze doelstellingen gesteld van 80 procent minder flesjes en blikjes en 45 procentminder restafval.

Klik hier om het artikel verder te lezen.Bron: Stadswerk Magazine.