Door het ontbreken van deze specificatie wist de financiële administratie van een gemeente vaak niet precies waarvoor uitbetaald was.

Maar nu is het eindelijk zover en worden de betaalvoorstellen door Nedvang voortaan voorzien van een specificatie van de vergoedingen per materiaalsoort. Hierdoor krijgen gemeenten inzicht en kunnen zij beter begroten en plannen. Samen is er gewerkt aan een oplossing en de eerste reacties op deze ontwikkelingen zijn positief.