Tauw en Peter Van Welsem Advies voeren in opdracht van de NVRD een onderzoek uit naar de huidige stand van zaken van onkruidbeheersing in Nederland. Met het onderzoek willen we daarnaast ervaringen en best practices uitlichten, en trends en ontwikkelingen binnen de onkruidbeheersing bepalen. Dit alles om grip te krijgen op onkruid. Om een nieuw landelijk dekkend beeld te realiseren zetten wij de vragenlijst ‘Grip op Onkruid’ landelijk uit. De NVRD is verheugd dat Vereniging Stadswerk, VHG en Cumula hun medewerking verlenen.

Leden van de NVRD hebben deze enquête op 17 juni ontvangen, met de vraag om deze naar de juiste persoon binnen de organisatie door te zetten.