Sinds de start van VANG-HHA in 2015 hebben gemeenten forse stappen gezet. De cijfers van 2018 laten een gemiddelde daling zien van 65 kg restafval per inwoner. Dit is de situatie van twee jaar geleden.

Met de resultaten van deze enquête willen we graag de volgende vragen beantwoorden: Waar staan we nu? Wat zit er nog ‘in het vat’? Welke resultaten kunnen we in de komende jaren verwachten? En welke kennisbehoefte is er bij gemeenten waar we als VANG op kunnen inspelen?

Op basis van deze enquête gaan we bekijken hoe  het programma VANG-HHA de komende jaren er uit moet zien. We hopen op een hoge respons. Alleen dan kunnen we bovenstaande vragen goed beantwoorden én kunnen we een zo goed mogelijke ondersteuning bieden bij het halen van de doelstellingen.

Alvast, namens de hele VANG-HHA-organisatie, zeer bedankt voor uw deelname.