Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft het RIVM gevraagd om het onderzoek voor deze evaluatie te coördineren. Het RIVM heeft de NVRD uitgenodigd voor een stakeholdersbijeenkomst waarin de effectiviteit van IPM wordt besproken.  

In dit kader roepen wij onze leden op om ervaringen met ons te delen. Werkt IPM in onze sector? Welke problemen worden ervaren en wat zijn mogelijke verbeteringen? Heeft u ervaringen met IPM en/of suggesties voor verbeteringen? Mail die dan naar Bas Peeters peeters@nvrd.nl