De richtlijn verplicht aanbestedende diensten om bij Europese aanbestedingen voor wegvoertuigen, en diensten waarbij voertuigen worden ingezet zoals vuilnisdienst of post, te voldoen aan een minimumpercentage van schone en emissievrije wegvoertuigen. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen lichte en zware wegvoertuigen. De minimumpercentages zijn gekoppeld aan aankopen in 2 referentieperioden: Eerste referentieperiode: 2 augustus 2021 tot en met 31 december 2025 Tweede referentieperiode: 1 januari 2026 tot en met 31 december 2030

Voor wieDe richtlijn geldt voor alle aanbestedende diensten, te weten overheden en semi-publieke instellingen, zoals (lucht)havens, netbeheerders, omgevingsdiensten, hoger onderwijs en energiemaatschappijen.

Reikwijdte richtlijnOnder de richtlijn valt:De aanschaf, huur, huurkoop en lease van voertuigen; aanbestedingscontracten voor personenvervoer; servicecontracten voor openbaarvervoersdiensten, diensten voor speciaal personenvervoer over land, personenvervoer zonder dienstregeling, diensten voor ophalen van vuilnis, postvervoer over de weg, pakketvervoer, postbezorging, pakketbezorging.

De vereisten van deze richtlijn zijn niet van toepassing op voertuigen die specifiek gebouwd zijn voor werkzaamheden en niet geschikt zijn voor het vervoer van passagiers of goederen. Hieronder vallen:voertuigen voor het onderhoud van wegen, zoals sneeuwschuivers; land- en bosbouwvoertuigen, twee- en drie en vierwielers (quads); touringcars; voertuigen op rupsbanden.

Daarnaast zijn de volgende voertuigen vrijgesteld: rolstoelvriendelijke voertuigen van categorie M1; mobiele kranen; voertuigen specifiek ontworpen en gebouwd of aangepast om hoofdzakelijk te worden gebruikt op bouwplaatsen of in mijnen, havens of luchthavens; voertuigen specifiek ontworpen en gebouwd of aangepast voor gebruik door het leger, de burgerbescherming, brandweerdiensten en diensten belast met de handhaving van de openbare orde; ambulances; gepantserde voertuigen; lijkwagens; gehandicaptenvervoer; mobiele machines.

Eisen per voertuigcategorie en meer informatie vind je hier: https://www.pianoo.nl/nl/sectoren/mobiliteit/eu-richtlijn-schone-voertuigen-clean-vehicles-directive