Op Europees niveau worden veel beslissingen genomen die invloed hebben op ons beleidsveld, met name gericht op circulariteit. Eens per kwartaal brengen wij je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Europese wet- en regelgeving.

We staan aan de vooravond van de Europese verkiezingen. We zien dan ook dat er steeds minder nieuw beleid naar buiten komt en dat men langzaam maar zeker in verkiezingsmodus komt. In deze update hebben we toch een tweetal onderwerpen waarover we je graag informeren.

Oproep tot verbod op wegwerp e-sigaretten in de EU, VK en EER
Samen met verschillende andere organisatie heeft MWE, mede namens ons, een oproep gedaan tot een volledig verbod op het gebruik van wegwerp e-sigaretten in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tegen eind 2024.

Sinds de introductie van e-sigaretten op de Europese markt in 2006 – en de opkomst van wegwerpvarianten in 2019 – is er een aanzienlijke groei waargenomen in de verkoop en verscheidenheid van deze producten. De wegwerpvarianten, die niet hervulbaar zijn en vaak een interne batterij bevatten, dragen bij aan milieuproblemen zoals vervuiling én het risico op branden door onjuiste afvalverwerking. Bovendien ondermijnt het onzorgvuldige wegwerpen van deze producten de doelstellingen van een sterke circulaire economie door het verlies van waardevolle materialen zoals metalen en lithium.

De Europese Unie heeft de bevoegdheid om restricties op te leggen aan producten die een risico vormen voor de gezondheid of het milieu. Het is van cruciaal belang dat actie wordt ondernomen om de schade die door wegwerp e-sigaretten wordt veroorzaakt, te beperken en idealiter te elimineren. Vandaar dat we met een brede coalitie partijen de handen in elkaar hebben geslagen.

Herziening van de kaderrichtlijn afvalstoffen
Naast de kwestie van e-sigaretten, zijn er ook belangrijke ontwikkelingen op het gebied van afval en circulariteit. Zo wordt momenteel de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA) herzien. Het is een relatief kleine herziening, enkel op de punten van textiel en voedselverspilling. De verwachting is dat eind dit jaar de herziening afgerond is. De verwachting is dat er met deze herziening een Europese UPV op textiel komt.