Het Parlement ondersteunt de voorstellen van de Commissie en wil die op een aantal punten nog verder aanscherpen en uitbreiden. Het meest sprekende voorbeeld hiervan is een nieuwe verplichting om 35% recyclaat toe te passen in eenmalige plastic flesjes. Ook stelt het Parlement voor dat er een concrete reductiedoelstelling komt van 25% voor een aantal plastic producten. De Commissie liet dit nog open.

De voorstellen zullen er onder andere toe leiden dat producenten financieel verantwoordelijk worden voor de opruimkosten van het zwerfafval van onder andere plastic fastfood verpakkingen, plastic bekertjes en sigarettenpeuken van plastic. De Commissie, het Parlement en de Ministerraad onderhandelen nu over het voorstel. Het streven is om de richtlijn nog voor het eind van het jaar vast te stellen.