• De recycling van kunststoffen vergroten: Er worden nieuwe voorschriften aangekondigd om de recyclebaarheid van kunststof verpakkingen te vergroten. Zo moeten vanaf 2030 alle op de markt gebruikte kunststof verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar zijn. Om de vraag naar gerecycleerde kunststoffen te vergroten start de Commissie met een campagne waarin het bedrijfsleven wordt uitgedaagd om concrete toezeggingen te doen over de inzet van recyclaat in nieuwe producten. Ondertussen worden de mogelijkheden van meer dwingende instrumenten hiervoor verkend. Ten aanzien van de gescheiden inzameling wil de Commissie tot een beter en genormaliseerd systeem komen. Dit zou moeten zorgen voor een besparing van honderd euro per ingezamelde ton.
  • Plastic afval terugdringen: In navolging op het uitbannen van de gratis plastic tasjes wil de Commissie zich nu onder meer richten op maatregelen om plastic voor eenmalig gebruik terug te dringen. Ook is een verbod in de maak op het vermijdbare gebruik van microplastics in producten, en zijn er normen aangekondigd voor biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen. Zo worden oxo-afbreekbare plastics verboden en wordt de toepassing van biologisch afbreekbare kunststoffen beperkt tot toepassingen waarbij de afbreekbaarheid een belangrijke toegevoegde waarde heeft, zoals bijvoorbeeld zakjes voor de inzameling GFT.
  • Vervuiling op zee terugdringen: Door middel van nieuwe regels voor haven-ontvangstvoorzieningen wil de commissie zwerfvuil op zee aanpakken. Daarnaast worden maatregelen uitgewerkt ter voorkoming van het afdanken van visnetten op zee. Hierbij wordt onder meer gedacht aan verplichte recycling doelstellingen, producentenverantwoordelijkheid, statiegeld of een recyclingfonds.
  • Investeringen en innovatie stimuleren: De Commissie wil dat verwijderingsbijdragen in systemen van producentenverantwoordelijkheid voortaan mede worden gebaseerd op de circulaire eigenschappen van producten, waardoor bijvoorbeeld design-for-recycling kan worden gehonoreerd. Verder trekt de Commissie de portemonnee voor de ontwikkeling van slimmere en beter recyclebare kunststofmaterialen, voor efficiëntere recyclingprocessen en om gevaarlijke en verontreinigende stoffen uit gerecyclede kunststoffen op te sporen en te verwijderen.

De Plastics Strategy is een onderdeel van het Europese pakket voor de Circulaire Economie wat in 2015 werd gepresenteerd en het is een aanvulling op de onlangs overeengekomen wijzigingen van de Europese afvalwetgeving. De Plastics Strategy moet nog worden vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad.  

De Commissie heeft aangekondigd later in 2018 met een voorstel te willen komen voor het terugdringen van plastics voor eenmalig gebruik. De herziening van de Europese Verpakkingenrichtlijn, inclusief het vaststellen van eisen met betrekking tot de recyclebaarheid van verpakkingen, wordt voorbereid en is voorzien in 2019. Dat geldt ook voor de richtsnoeren over de gescheiden inzameling en sortering. 

Voor meer informatie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_nl.htm