Het Europese Parlement heeft met overgrote meerderheid (590 stemmen voor, vijftien tegen) gestemd voor het versterken van het recht op reparatie. Dit initiatief is gericht op het verminderen van de milieugevolgen van massaconsumptie en biedt nieuwe kansen voor de reparatiesector.

Verkopers worden aangemoedigd om reparatie boven vervanging te kiezen. Dit kan zelfs leiden tot een verlenging van de garantie met een jaar na reparatie.

De huidige trend van het vervangen en wegwerpen van reparabele producten leidt tot aanzienlijke milieu impact. Door een omslag naar reparatie kunnen we deze impact aanzienlijk verminderen.

Consumenten behouden het recht op reparatie voor essentiƫle producten, zelfs na het verstrijken van de garantie. Het idee is om reparatie de voorkeursoptie te maken, bijvoorbeeld door het aanbieden van vervangende apparaten tijdens de reparatieduur.

Het Parlement benadrukt hiermee de noodzaak om onafhankelijke reparateurs en eindgebruikers toegang te geven tot reserveonderdelen, reparatie-informatie en gereedschappen tegen redelijke prijzen. Consumenten worden op hun beurt door middel van vouchers en financiƫle prikkels gestimuleerd te kiezen voor reparatie in plaats van vervanging.

Dat het parlement voor dit voorstel heeft gestemd betekent nog niet dat het direct in werking treedt. Nu het parlement het eens is over hun standpunt, starten de onderhandelingen met de Europese Commissie en de Raad (van nationale) ministers over de definitieve wettekst. Deze onderhandelingen starten op 7 december.