De Europese Unie heeft een nieuwe ronde van subsidies geopend onder het European Urban Initiative - Innovative Actions (EUI-IA). Dit programma biedt steden en gemeenten de kans om financiering te ontvangen voor innovatieve projecten die de stedelijke uitdagingen van Europa aanpakken.

Wat is de EUI-IA?
Het EUI-IA is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat gericht is op het ontwikkelen en testen van innovatieve, overdraagbare en schaalbare oplossingen voor stedelijke en gemeentelijke uitdagingen. Deze oplossingen moeten bijdragen aan duurzame stedelijke ontwikkeling en bruikbaar zijn voor andere steden binnen de EU.

Wie kan een aanvraag indienen?
Alleen onderstaande partijen of collectieven kunnen een aanvraag indienen.

  • Individuele gemeenten met minimaal 50.000 inwoners, geclassificeerd als stad of voorstad.
  • Groepen van gemeenten die officieel samenwerken en samen minimaal 50.000 inwoners hebben.
  • Samenwerkende gemeenten zonder officiële samenwerking, ook met een minimum van 50.000 inwoners.

Aanvragers moeten daarbij aan verschillende algemene eisen voldoen:

  • Aanvragers moeten zich in een EU-lidstaat bevinden.
  • Slechts één projectaanvraag per gemeente per oproep is toegestaan.
  • Gemeenten die reeds financiering ontvangen hebben voor een eerder project, komen niet in aanmerking voor een nieuwe aanvraag.

Thema’s voor projectvoorstellen
Aanvragen kunnen worden ingediend binnen de volgende twee thema’s:

  • Energietransitie: Projecten die gericht zijn op het verminderen van het energieverbruik en het verhogen van het gebruik van duurzame energie in steden. Voorbeelden omvatten het aanpassen van gebouwen voor energie-efficiëntie, het verbeteren van openbaar vervoer en het diversifiëren van energiebronnen.
  • Technologie in steden: Projecten die de gemeentelijke dienstverlening verbeteren door het gebruik van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, Internet of Things (IoT), en big data. Deze projecten kunnen zich ook richten op het verbeteren van de connectiviteit en toegankelijkheid van digitale diensten voor alle burgers.

Belangrijke data
De periode om een aanvraag in te dienen loopt van 6 mei 2024 tot 14 oktober 2024. Aanvragen dienen te geschieden via de officiële kanalen van de EUI. Alle benodigde documenten en verdere details zijn te vinden op de EUI-website.

Budget en ondersteuning
Het totale budget voor deze oproep is €90 miljoen, waarbij een project maximaal €5 miljoen kan ontvangen. Projecten moeten binnen 3,5 jaar afgerond zijn. Daarnaast biedt een Permanent Secretariaat ondersteuning aan gemeenten bij het aanvraagproces. Voorafgaande controle van het projectvoorstel met behulp van de Correlatietabel op de EUI-website wordt sterk aanbevolen.

Ben je van plan om gebruik te maken van deze subsidie en/of kunnen we ergens bij ondersteunen, neem dan contact op met:

Ralph Peters

Public Affairs