De Europese Commissie heeft onlangs haar voorstel voor Europese taxonomiecriteria bekendgemaakt. Dit voorstel heeft als doel investeringen aan te trekken die de transitie naar een circulaire economie versnellen. Onze leden spelen een belangrijke rol in deze transitie. Daarom hebben wij een zienswijze hierop ingediend bij de Europese Commissie.

Er komt steeds meer op ons af vanuit Europa wat betreft wet- en regelgeving rondom Circulaire Economie. Wij vinden het daarom belangrijk om onze visie en standpunten te delen en onze leden hiervan op de hoogte brengen.

Taxonomiecriteria zijn een reeks technische criteria die zijn ontwikkeld om te bepalen welke economische activiteiten als duurzaam kunnen worden beschouwd. Dit is bedoeld om investeringen aan te trekken die bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie en de strijd tegen klimaatverandering.

Het voorstel van de Europese Commissie is een stap in de goede richting. Het richt zich momenteel nog voornamelijk op de achterkant van de keten. In onze reactie hebben we benadrukt dat het voor de transitie naar een circulaire economie essentieel is dat er een verschuiving van de focus naar de voorkant van de keten noodzakelijk is. Ook hebben we gepleit om de scope van het voorstel uit te breiden naar meerdere productgroepen zoals textiel en kunststoffen.

Verder stelt de Europese Commissie voor om recycling van materialen uit bodemas op te nemen in de afvalhiërarchie. Als reactie hierop heeft de NVRD aangegeven dat er een duidelijk onderscheid gemaakt dient te worden tussen hoogwaardige en laagwaardige recycling.

Komende maanden gaat de Europese Commissie aan de slag met het verwerken van alle feedback. In de tweede helft van dit jaar verwachten we het definitieve voorstel.