Staf Depla zal hierbij nauw samenwerken met bestuurders van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu van VNG en met de ambtelijke ondersteuning van NVRD en VNG. Voorheen was hij wethouder in Eindhoven en bestuurslid van VNG. Met het betrekken van Depla wordt extra capaciteit ingezet op het dossier Verpakkingen. Behalve deelname aan de bestuurlijke gesprekken zal hij ook tijd uittrekken om in overleg te treden met VNG en NVRD en hun achterbannen.