Binnen de bedrijven zijn afspraken gemaakt over hoe wordt omgegaan met veilig en gezond werken, aan welke regels de medewerkers, bezoekers en klanten zich moeten houden om ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen en wat de consequenties zijn van niet veilig werken. “We werken veilig of we werken niet, is het motto in de sector”, stelt StAA-voorzitter Michaël van Hulst. Desondanks doen zich regelmatig ongevallen voor. “We hebben dan ook continu aandacht voor veilig en gezond werken, maar in de Week van de Veiligheid doen we daar nog een schepje bovenop.”

Van 3 tot en met 7 juni organiseren bedrijven aangesloten bij de bracheorganisaties Vereniging Afvalbedrijven, NVRD, BVOR en BRBS Recycling acties die veiligheid onder de aandacht brengen. Zij organiseren activiteiten die passen binnen hun bedrijf, aansluitend bij de eigen risico’s en eigen behoeften. De activiteiten variëren van controle en naleving van afspraken, handhavingsacties, aanspreken op gedrag en de gevolgen van het gedrag, controle op het dragen van veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen, het organiseren van toolboxen, het vertonen van een nieuwe veiligheidsfilm of het spelen van een speciaal veiligheidsspel. Sommige bedrijven kiezen voor een thematische aanpak, waarbij ze zich bijvoorbeeld richten op ergonomisch werken of op het voorkomen van het oplopen van infecties.

“Veiligheid is nadrukkelijk niet alleen een speerpunt op de werkvloer, maar voor alle lagen in de branche”, vindt Van Hulst. “Daarom worden directieleden vaak direct betrokken bij de activiteiten. Zij zijn immers degenen die veilig werken binnen de organisatie moeten uitdragen en het goede voorbeeld moeten geven.”

Aan de Week van de Veiligheid 2019 nemen in elk geval deel: ACV Groep, Afvalzorg, Attero, AVR, CirculusBerkel, HVC, Indaver, Meerlanden, Omrin, Renewi, Sortiva, Stainkoeln, Teeuwissen, SUEZ, Twence en Twente Milieu. Het is voor veel van de bedrijven een moment om intern nog eens extra aandacht voor veiligheid te vragen, maar ook inhuurkrachten, leveranciers en bezoekers worden bereikt met de acties.

Ook meedoen aan de week? Download hier een speciaal voor deze week samengesteld pakket.

In het informatiepakket zit:

  • Bedrijfsinterne communicatie: themabladen en cartoons, waaronder het nieuwe themablad en bijbehorende cartoon struikelen / uitglijden.
  • Persbericht Week van de Veiligheid 2019
  • Foto bij persbericht Week van de Veiligheid 2019
  • Logo en beeldmerk Arbocatalogus Afvalbranche
  • Logo en slogan Week van de Veiligheid
  • Toolbox Arbocatalogus Afvalbranche