De leden van de NVRD organiseren regelmatig aanbestedingsprocedures, bijvoorbeeld voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval of de inkoop van (circulaire) minicontainers. Ook komt het voor dat NVRD-leden zelf op een aanbesteding inschrijven. Om een aanbestedingsprocedure voorspoedig te laten verlopen, worden rechtsverwerkingsclausules opgenomen.

Deze rechtsverwerkingsclausules komen erop neer dat inschrijvers tijdig moeten klagen over onvolkomenheden in een aanbesteding. Doen ze dat niet, dan verliezen ze hun recht om na inschrijving alsnog bezwaar te maken. Rechtsverwerkingsclausules worden door inschrijvers vaak als onredelijk ervaren. Per 1 januari 2022 zijn daarom nieuwe regels in werking getreden. Deze moeten zorgen voor een redelijke(re) toepassing van rechtsverwerkingsclausules. In de Factsheet aanbestedingsrecht: nieuwe gids proportionaliteit vindt u hierover meer informatie. Vragen?Heeft u vragen over deze factsheet en/of de gewijzigde Gids Proportionaliteit, of heeft u behoefte aan advies over de concrete toepassing van nieuwe Gids Proportionaliteit in de praktijk? Neem dan gerust contact op met: m.mutsaers@hekkelman.nlDeze factsheet is een gezamenlijk product van Hekkelman advocaten I notarissen en de NVRD en heeft slechts een algemeen informatief karakter.