De coronacrisis raakt onze hele samenleving en daarbij ook de afvalbranche, waaronder de afzetmarkten voor textiel en papier (gezamenlijk hierna: afvalbranche). Vanwege de coronamaatregelen heeft de inzameling van textiel en papier zelfs (gedeeltelijk) stilgelegen. Dit kan problemen opleveren voor de gemeenten en de inzamelaars en/of sorteerders van de afvalbranche, omdat gemaakte afspraken daardoor niet of niet in hun geheel kunnen worden nagekomen. Een ander gevolg van de coronacrisis is dat er een toename van textielafval plaatsvindt, omdat inwoners zijn begonnen met het schoonmaken van hun woning en het opruimen van onder meer de kledingkasten. Het gevolg hiervan is dat textiel tegen een lagere prijs moet worden verkocht of moet worden opgeslagen, aangezien textielbranches de hoeveelheid textiel niet meer kunnen verwerken.

Maar ook los van de coronacrisis kan de behoefte bestaan om overeenkomsten aan te passen aan de veranderende tijden. Denk bijvoorbeeld aan de algemene trend dat afvalstromen die eens waarde vertegenwoordigden, steeds meer kantelen richting verlieslatende stromen. Om deze problemen op te kunnen lossen wordt gekeken naar de mogelijkheid om (tijdelijk) een andere invulling te geven aan de gemaakte afspraken. Op grond van de aanbestedingsregels is het echter niet zomaar mogelijk om bestaande overeenkomsten te wijzigen.

Klik hier voor de factsheet