Plaatsing vergt een goede voorbereiding en nauwkeurige besluitvorming. Om gemeenten daarbij te helpen, heeft de NVRD in samenwerking met Hekkelman Advocaten de Factsheet ondergrondse containers opgesteld.

De Factsheet ondergrondse containers bevat de juridische en praktische stappen die gemeenten moeten nemen wanneer overgegaan wordt tot plaatsing van ondergrondse containers. Deze stappen zijn in een stroomschema gezet om de verschillende keuzes die gemeenten kunnen maken inzichtelijk te maken. Het stroomschema bevat 9 stappen. Per stap bevat de factsheet zowel uitleg over de juridische als waar mogelijk de praktische uitwerking daarvan. Het stroomschema treft u hier alvast aan.

Mocht u vragen hebben over de factsheet, dan kunt u contact opnemen met de NVRD (post@nvrd.nl of 088 377 00 00).