Per registratie-item is vervolgens in kaart gebracht in hoeverre het desbetreffende registratie item al dan niet risicovol zou kunnen zijn gelet op de geldende privacywetgeving. U kunt uw eigen situatie toetsen aan de factsheet.In het dossier privacy op de website van de NVRD leest u meer over de factsheet. In onderstaande podcast vertelt Monique Hennekens van Hekkelman Advocaten over het gebruik van de factsheet, maar komen ook andere privacy gerelateerde onderwerpen aan bod.