In het najaar van 2020 is de hoeveelheid kleine plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90% gereduceerd en worden 90% van de kleine plastic flesjes gerecycled. Dat is de afspraak die staatssecretaris Van Veldhoven met het verpakkende bedrijfsleven in maart 2018 heeft gemaakt. En dát is het doel van een grootscheepse aanpak van zwerfafval en flesjes door de bedrijven die hieraan mee doen: supermarkten, producenten, tankstations, horeca, groothandels, vastgoed- en afvalbedrijven. In samenwerking met gemeenten, scholen en (sport)verenigingen steekt men de handen uit de mouwen.

In de startgemeenten gaan ondernemers samen met scholen,(sport)verenigingen en andere vrijwilligers hun omgeving schoonhouden. Op de interactieve online kaarten voor Heerenveen, Rotterdam-Noord, Meierijstad en Zaandam kun je binnenkort zien wie, welk gebied geadopteerd heeft. Ook de locaties waar een ‘plastic flesjesbak’ te vinden is, staan op de kaart. Behalve in Heerenveen waar extra NederlandSchoon afvalbakken worden ingezet. Zo wordt de inzet van alle ambassadeurs zichtbaar.

Brede zwerfafvalaanpak

Als de resultaten op de vier locaties positief zijn, wordt vanaf eind dit jaar de inzet verder uitgerold door heel Nederland. Het bedrijfsleven levert zo extra nationale slagkracht voor een brede zwerfafvalaanpak waarbij plastic flesjes een belangrijke rol spelen. Een Nederland zonder zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. Het is bepalend voor ons leefplezier in de buurt en voor de manier waarop we veiligheid ervaren op straat. Met de aanpak ‘Flesjes in de bak – zo doen we dat’, zetten de gecommitteerde partijen zich gezamenlijk in om zwerfafval terug te dringen en grondstoffen optimaal her te gebruiken.

Meer weten? Kijk op: https://www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/flesjes-de-bak